Primeri dobre prakse

Ekološke razsvetljave je v Sloveniji sicer malo, vendar jo v zametkih najdemo že v vseh segmentih zunanje razsvetljave (cestna, industrijsko-obrtne površine, stanovanjske soseske, servisne dejavnosti, dekorativna razsvetljava). Pretežno gre za instalacije, ki so bile postavljene v zadnjih dveh letih. V tem času je prišlo tudi do bistvenega izboljšanja tehnologije ekoloških (cut-off) svetilk. Njihove svetlobnotehnične lastnosti povsem ustrezajo osvetljevalnim standardom. V primerjavi s klasičnimi svetilkami je njihova velika prednost manjša poraba energije ob enaki osvetljenosti tal in minimalno svetlobno onesnaženje, saj zaradi posebne konstrukcije ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico (v nebo). Zato je ekološka razsvetljava edina učinkovita rešitev, ki nam omogoča izvedbo nočne razsvetljave, ki ustreza modernim standardom. Obenem pa ustreza tudi zahtevam po minimalnem svetlobnem onesnaževanju in učinkovitem varstvu okolja.

Tudi “Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja”, ki jo je vlada RS sprejela 30. avgusta 2007 in je bila dne 7. 9. 2007 objavljena v Uradnem Listu RS zahteva uporabo izključno ekoloških, to je popolnoma zasenčenih svetilk, ki imajo delež svetlobnega toka, ki seva navzgor 0%.

Tudi kar zadeva dostopnost ekoloških svetilk na tržišcu ni nobenih težav. Tovrstne svetilke imajo v svojem programu skoraj vsi proizvajalci. Ena vodilnih je tudi naša podružnica Siteco v Mariboru.

Na spodnjih povezavah so dokumentirani primeri uporabe ekološke razsvetljave na področju Slovenije.

Primeri ekološke razsvetljave v Sloveniji

Primeri slabe prakse

Ajdovščina – močan vir svetlobnega onesnaženja v Vipavski dolini

Svetlobni topovi na koncertu Telekoma

Katastrofalna razsvetljava vaškega jedra v Lukovici

Razsvetljava parkirišča. IMP Inštitut Klima, Godovič

Svetlobno onesnaženje v Novi Gorici in kolici

Okolju škodljive svetilke na mostu čez Gradaščico na Barjanski cesti v Ljubljani

Jumbo pano na stolpnici TR3 v Ljubljani

V Kvarnerju razsvetljeno nebo od ribiških ladij

Zodikalna svetloba nad Slovenijo

zodiakalna%20svetloba%20nad%20slovenijo_hmikuz[1]

Fotografije zodiakalne svetlobe nad Slovenijo, ki so bile posnete 25. oktobra 2012 zjutraj na Javorniku (1000 m n.v.). Več…