Seminar za nove svetovalce energetsko učinkovite zunanje razsvetljave

V mesecu marcu 2010 smo organizirali dvodnevni seminar za nove svetovalce energetsko učinkovite zunanje razsvetljave.
Namen seminarja je bil izobraziti udeležence kako obravnavati in zmanjšati problem svetlobnega onesnaževanja. Novi svetovalci so pridobili znanje o pravilnem izvajanju Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in znanje za ozaveščanje splošne javnosti in tudi nosilce odločanja o kakovostni – energetsko učinkoviti zunanji razsvetljavi.

Program je obsegal naslednje vsebine:
• Uvod v problematiko svetlobnega onesnaževanja,
• fotometrija,
• cestna razsvetljava, svetilke, projektiranje,
• Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in rešitve,
• predstavitev krajših nalog udeležencev seminarja,
• terensko delo – uporaba merilnih inštrumentov na terenu.

Projekt je bil sofinanciran s strani Ameriške ambasade v Ljubljani.


Seminar za okoljske inšpektorje

Leta 2007 je bila v Sloveniji sprejeta Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Z namenom da Uredbo podrobneje predstavimo tudi inšpektorjem, ki so pristojni za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb uredbe, smo za njih organizirali strokovni seminar. Seminar je potekal 8. aprila 2009 na Vilharjevi 11 v Ljubljani.

Zodikalna svetloba nad Slovenijo

zodiakalna%20svetloba%20nad%20slovenijo_hmikuz[1]

Fotografije zodiakalne svetlobe nad Slovenijo, ki so bile posnete 25. oktobra 2012 zjutraj na Javorniku (1000 m n.v.). Več…