V Sloveniji rekordna poraba električne energije za razsvetljavo

Glavni vzrok svetlobnega onesnaževanja so neustrezne (nezasenčene) SVETILKE, KI SVETIJO V NEBO in v oči udeležencem v prometu! Sekundarni vzrok je preobilna razsvetljava.

Slovenska posebnost je preobilna razsvetljava, ki se kaže v tem, da po nepotrebnem porabimo vsako leto za približno 10 milijonov evrov električne energije. Samo Ljubljana izgubi vsako leto za več kot 1 milijon evrov električne energije! Peljite se po ljubljanski obvoznici in lahko ugasnete luči na avtu. Ne boste opazili razlike!

Zakaj vse to? Jasno, nekdo ima od tega profit. Industrija razsvetljave z vsemi mogočimi triki že 10. leto onemogoča, da bi sprejeli Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Vedno si izmisli kakšno novo “domislico”, ki jo kot Trojanskega konja vključi v novo verzijo Uredbe. To je že tako smešno, kot če bi tobačna industrija pisala zakon o omejevanju rabe tobačnih izdelkov! Samo pogledam po Ljubljani, kako Javna razsvetljave d.d. brezskrbno namešča neustrezne svetilke (ustrezne svetilke niso nič dražje!) in mi je vse takoj jasno, kako je z Uredbo. Industrija razsvetljave nadzira samo sebe, zato lahko dela brez nadzora.

Poraba električne energije za javno razsvetljavo v nekaterih slovenskih občinah, podana v KWh/prebivalca. Povprečna poraba na prebivalca Nemčije je prikazana z rdečo črto. Od skupaj 33 občin, ki so bile zajete v raziskavo jih ima kar 31 porabo višjo od povprečne porabe v Nemčiji.

Komentar grafa verjetno ni potreben. Slovenija porabi na prebivalca za javno razsvetljavo približno 200% več električne energije kot Nemčija. Večina državljanov Slovenije bi bila verjetno bolj zadovoljna s skromnejšo nemško razsvetljavo in obilnejšimi nemškimi plačami. Poglejte si podatke o porabi v občini Ilirska Bistrica. Tam res potrebujejo nove vetrne elektrarne.

Zanimivo, novinarji se ukvarjajo z drobižem, s približno 0,2 milijona evrov v zadevi PUH iz leta 2001, ob tem pa ne vidijo, da res izgubljamo 10 milijonov evrov in to VSAKO LETO. V 10 letih je to 100 milijonov evrov. Ko se bo elektrika podražila, bo znesek sorazmerno večji. Sorazmerno temu zneseku povečujemo tudi izpuste toplogrednih plinov.

Ob tem naj dodam, da Slovensko vesoljsko agencijo ustanavljajo kulturniki, kar je hvale vredno, ampak vsaj malce neobičajno. Si predstavljate, da bi NASO ustanovili kulturniki?

S takšnim nepotrebnim razmetavanjem denarja in dotacijam po kapljicah mladim naravoslovcem in tehnikom, bomo zagotovo postali svetilnik Evrope. Samo še svetili bomo! Dobesedno! Pred nami je glede svetlobnega onesnaženja na prebivalca verjetno samo še Belgija (107 kWh/preb.), najbolj svetlobno onesnažena država Evrope, pa še to je že prekosilo recimo mesto Maribor! Prosim upoštevajte, da so nekatere države tudi 3 ali 4 krat bolj gosto naseljene od Slovenije (Padska nižina, Belgija, Nizozemska, SZ deli Nemčije) in zato izgledajo navidezno bolj osvetljene od nas.

Kje izgoreva del teh 10 milijonov evrov pretežno davkoplačevalskega denarja se vidi na spodnjem posnetku Ljubljane, ki je bil napravljen z Grmade. Da, prav Vaš denar izgoreva nad Slovenijo! V pretiranih količinah!

Nočni pogled na Ljubljano iz Šmarne gore. Milijone evrov nekoristno pošiljamo v nebo in obremenjujemo okolje

Še vedno ne verjamete?

Poglejte si Dunaj, “našo” nekdanjo prestolnico na spletni stranihttp://www.wien.gv.at/licht/daten.htm)

Na Dunaju porabijo za razsvetljavo 56.000 MWH / 1.650.000 prebivalcev = 34 kWh / prebivalca. V Sloveniji porabimo približno 90 kWh / prebivalca. V Mariboru 120 kWh / prebivalca. V Mariboru so imeli nekoč tovarno svetilk, ki je žalostno propadla in sedaj Mariborčani plačujejo davek v obliki prevelike porabe!

Si upate preveriti podatke in jih objaviti? To ni politično vprašanje, je moralno vprašanje, bi rekel g. Al Gore!

Andrej Mohar

Kako preverite podatke?

Pokličite na občino in naj vam povedo znesek tokovine v letu 2006. Znesek delite s povprečno ceno kilovatne ure javne razsvetljave, ki je bila lani približno 0.09 centov in nato še s številom prebivalcev v občini.

K tokovini dodajte še sorazmerni delež porabe na avtocestah in regionalnih cestah, ki znaša 4,2 kWh na prebivalca. Mimogrede, v Avstriji in Nemčiji ni na avtocestah niti ene svetilke! Slovenija ima letno v prometnih nesrečah približno 130 mrtvih, podobno kot Belgija, manj osvetljena Nemčija pa “samo” 80 mrtvih na milijon prebivalcev. V marsikateri razviti državi so plakati prepovedani ob cestah, kaj šele da bi bili osvetljeni, saj s tem močno ogrožajo varnost udeležencev v prometu.

Zodikalna svetloba nad Slovenijo

zodiakalna%20svetloba%20nad%20slovenijo_hmikuz[1]

Fotografije zodiakalne svetlobe nad Slovenijo, ki so bile posnete 25. oktobra 2012 zjutraj na Javorniku (1000 m n.v.). Več…