Svetlobno onesnaženje je v javnosti relativno slabo poznan okoljski problem, celo med okoljevarstveniki in ključnimi odločevalci, zato poskušamo v Društvu Temno nebo Slovenije zainteresirano javnost ozaveščati tudi s predavanji. Imamo bogate izkušnje z organizacijo predavanj in seminarjev za različne ciljne skupine.

Naši predavatelji (člani društva) pokrivajo naslednje teme:

– ekonomske in energetske posledice svetlobnega onesnaženja,
– vpliv umetne svetlobe na živali in človeka,
– fizikalni in astronomski aspekti svetlobnega onesnaženja,
– tehnične rešitve za zmanjšanje tega problema,
– predstavitev Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja in primeri dobre prakse.

Način predstavitve prilagodimo udeležencem predavanja.

V kolikor bi tudi Vi radi izvedeli več o svetlobnem onesnaževanju, nas povabite! Z veseljem se bomo odzvali vašemu vabilu.

Seznam izvedenih predavanj