Vlada Republike Slovenije je leta 2007 sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ki ureja področje varstva pred svetlobnim onesnaženjem. Uredba za večino svetilk prepoveduje svetenje nad vodoravnico v vesolje in zahteva uporabo popolnoma zasenčenih svetilk. Svetenje nad vodoravnico je namreč glavni vzrok svetlobnega onesnaženja. Uredba omejuje tudi svetenje v bivalne prostore, zahteva zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, določa omejitve glede razsvetljave fasad in objektov kulturne dedišcine ter določa druga določila glede omejevanja razsvetljave.


Uredba in dopolnitve uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja:

 

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE • UL št. 62, 30. 7. 2010

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE • UL št. 109, 30. 11. 2007

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE • UL št. 81, 7. 9. 2007


29. julij 2010

Vlada RS je na redni seji 29. julija 2010 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Uradni list RS št. 62, z dne 30. 7. 2010


3. december 2007

Vlada je na redni seji 29. novembra 2007 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Sprejete so bile manjše spremembe, ki omogočajo dekorativno osvetljevanje brez omejitev v odobju od 1. decembra do 15. januarja. Nadalje je bil 4. členu dodan nov 3. odstavek v katerem so pri omejitvah svetenja nad vodoravnico izvzete svetilke, ki so sestavni del kulturnega spomenika in je električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W.

Popravljenih je bilo tudi nekaj kozmetičnih napak v 28. členu.

Celoten tekst Uredbe o spremembah in dopolnitvi uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.


22. september 2007

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja stopila v veljavo

Vladna Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja je danes stopila v veljavo. Morebitne kršitve uredbe je potrebno prijaviti Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, oziroma pristojnim Območnim enotam Inšpektorata. Kopijo prijave pošljite v vednost tudi na Temno nebo Slovenije.


30. avgust 2007

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Vlada Republike Slovenije je na redni seji sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Svetlobno onesnaževanje je v Sloveniji v zadnjih 15 letih izjemno hitro naraščalo, zato je bilo nujno upoštevati argumente naravovarstvenih organizacij, ki so si 12 let prizadevale za sprejetje ustrezne regulative.

Tekst uredbe 4162 v Uradnem listu RS št. 81, z dne 7. 9. 2007

Sporočilo Temnega neba Slovenije za javnost

The Adoption of Light Pollution Law in Slovenia – Press Release

A Szlovén Köztársaság Kormánya fényszennyezés elleni törvényt fogadott el – Press Release in Hungarian

Light Pollution Law in Slovenia – Summary of Technical Part

Bestimmungen des slowenischen Gesetzes – Summary in German

Sklepi Vlade RS, sprejeti na 133. seji, 30. avgusta 2007

Sporočilo za medije Ministrstva za okolje in prostor

Zodikalna svetloba nad Slovenijo

zodiakalna%20svetloba%20nad%20slovenijo_hmikuz[1]

Fotografije zodiakalne svetlobe nad Slovenijo, ki so bile posnete 25. oktobra 2012 zjutraj na Javorniku (1000 m n.v.). Več…