Zbornik Svetlobno onesnaženje

Zbornik Svetlobno onesnaženje

Zbornik Svetlobno onesnaženje v katerem so številni strokovni članki s tega področja je izdal Državni zbor RS ob javni predstavitvi mnenj o svetlobnem onesnaževanju okolja 23. aprila 2001. Tiskano obliko zbornika lahko brezplačno naročite pri uredniku teh strani. Na voljo je tudi elektronska verzija zbornika

Zbornik “Svetlobno onesnaženje”
Seznam prispevkov

1. Andrej Gerenčer:
Pozdrav predsednika odbora Državnega zbora RS za infrastrukturo in okolje

2. Samo Bevk, Poslanec Državnega zbora RS:
Poslanska pobuda za zmanjšanje svetlobnega onesnaženja okolja

3. mag. Radovan Tavzes, Ministrstvo za okolje in prostor

Predstavitev predloga vladne uredbe o preprečevanju svetlobnega onesnaževanja okolja

4. Janez Pezelj, Vodja oddelka za informiranje DZ RS
Svetlobno onesnaževanje v luči antropocentričnega premisleka

5. Herman Mikuž, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Svetlobno onesnaženje v Sloveniji

6. Dr. Tomaž Zwitter, Univerza v Ljubljani, Fakluteta za matematiko in fiziko
Tehnični vidiki zunanjega osvetljevanja

7. Dr. Jure Skvarč, Institut Jožef Stefan
Meritve svetlobnega onesnaženja na astronomskem observatoriju Črni Vrh

8. Dr. Peter Legiša, Fakulteta za matematiko in fiziko
Svetlobno onesnaženje = zapravljanje energije

9. Alenka Kremzer, Astronomsko društvo Orion Maribor
Svetlobna onesnaženost Maribora

10. Herman Mikuž, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Boris Arčon, Elektro Primorska
Sanacija razsvetljave v okolici observatorija Črni Vrh

11. Dr. Tomi Trilar, Prirodoslovni muzej Slovenije
Vpliv svetlobnega onesnaženja na žuželke

12. Božidar Flajšman, predsednik Ekološkega foruma LDS
Za primerno nočno razsvetljavo (Ohranimo svetlobo zvezd)

13. Marko Bizjak, Javna razsvetljava d.d. Ljubljana
Javna razsvetljava in problematika vsiljene svetlobe

14. Vlado Planinšek, mag. Andrej Orgulan, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Maribor, Stanko Eršte, Elektrokovina Svetilke d.o.o.
Maribor Zmanjšanje motečih emisij svetlobe

15. Aleš Štravs, Pravna fakulteta v Ljubljani
Kratek pregled tuje in domače regulative s področja svetlobnega onesnaževanja

16. Dr., Peter Legiša, dr. Peter Trontelj
Pripombe društva za opazovanje in proučevanje ptic na predlog uredbe o svetlobnem onesnaževanju okolja

17. Pismo Dr. Marka Hawline

18.Tekst poslanske pobude poslanca Sama Bevka

19. Magnetogram diskusije

20. Zaključek (dopis vladi RS z dne 7. 5. 2001)