Koliko zvezd vidimo v ozvezdju Oriona pri različnih mejnih magnitudah?

Koliko zvezd vidimo v ozvezdju Oriona pri različnih mejnih magnitudah?

Sij zvezd, ki jih vidimo s prostim očesom (v magnitudah)

1. na osvetljenem nebu v mestu do 3
2. primestna področja 3-4
3. podeželje 4-6
4. v gorah, daleč od mest 6-7