Razsvetljava parkirišča, IMP Inštitut Klima Godovič

Razsvetljava parkirišča, IMP Inštitut Klima Godovič

Javni denar porabljen za onesnaževanje okolja

V začetku januarja 2008 je bila postavljena nova razsvetljava parkirišča. Sestavlja jo 29 svetilk PRISMA, opremljenih s 100W metalhalogenimi sijalkami. Ekipa Temnega neba je v petek 8. 2. 2008 ob 0h30 opravila ogled in meritve razsvetljave ter preverbo njene skladnosti z uredbo Vlade RS številka 4162.

Ugotovitve

Razsvetljava ni skladna z 8. členom uredbe 4162. V obratovalnem času je povprečna električna priključna moč svetilk prekoračena za 5-krat. Izven obratovalnega časa pa za 24-krat. Ob izvajanju meritev inštitut ni obratoval, kljub temu je obratovala vsa razsvetljava s polno močjo. 8. člen uredbe namreč zahteva zmanjšanje električne moči svetilk izven obratovalnega časa na 1/5. To prav tako predstavlja kršitev 8. člena uredbe. Priporočene vrednosti za osvetljenost parkirišča so presežene najmanj za faktor 10. Projektant očitno tega ni upošteval. Poleg tega je projekt opremil z metalhalogenidnimi sijalkami, ki jih sploh ni mogoče regulirati. V celoti gledano ocenjujemo, da gre za nestrokovno in daleč predimenzionirano osvetljevanje parkirišča, ki bi ga lahko (če je sploh potrebno) povsem ustrezno osvetlili z 1/5 sedanjega števila svetilk in temu ustrezno manjšo porabo in stroški postavitve. Sploh pa je vprašljiva tudi smiselnost postavitve razsvetljave, glede na to, da poteka delo Inštituta v eni izmeni in je parkirišče ponoči prazno. Težko se je znebiti vtisa, da gre le še za enega od projektov, katerega namen je zgolj nesmiselno trošenje električne energije ter posledično povečevanje izpustov toplogrednih plinov. Obstoječe stanje je v očitnem nasprotju z zavezo varstva okolja in varčne rabe energetskih virov, ki jo proklamirata IMP Klima in IMP Inštitut klima na svojih spletnih straneh. Hkrati je tudi primer neustrezne razsvetljave parkirišča in slab zgled morebitnim novim naročnikom razsvetljave.

Po nam znanih podatkih je bila izgradnja IMP Inštituta Klima sofinancirana z državnim denarjem za razvoj energetsko varčnih klimatskih sistemov in z namenom zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Dejansko pa tovrstne predimenzionirane in nepotrebne inštalacije izpuste toplogrednih plinov le povečujejo. Za parkirišče tega ranga bi bila osvetljenost 5 lx povsem zadovoljiva in v skladu s priporočili. Če pa je parkirišče prazno naj bo ugasnjeno, saj osvetljevanje ni potrebno. Parkirišča podobnih objektov v Avstriji ali Nemčiji so ugasnjena. Zakaj bi bilo v Sloveniji drugače?

Projektant: Intra lighting, d.o.o.
Izvajalec: Elmo, d.d. 


Razsvetljeno prazno parkirišče pred Inštitutom Klima. Posneto 8. februarja 2008 ob 0h46. 

Kategorija objekta: poslovna stavba
– skupna tlorisna površina (stavba + parkirišče): cca 8000 m2.

Skladnost s 4. členom uredbe 4162 – osvetljevanje z okolju prijaznimi svetilkami
– svetilke so v izvedbi z ravnim steklom, popolnoma zasenčene. Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor je 0%. Svetilke so v skladu s 4. členom uredbe 4162.

Skladnost z 8. členom uredbe 4162 – razsvetljava poslovne stavbe

Št. svetilk El.moč Skupna instal. moč Dovoljena skupna instal moč po 8. členu
29 100 W 2900 W 600 W v del. času, 120 W izven del. časa

Skladnost z 8. členom uredbe 4162 – dovoljena povprečna el. moč svetilk

V obratovalnem času Izven obratovalnega časa presega za okoli 24 x
presega za okol 5x  presega za okoli 24 x


Meritve osvetljenosti parkirišča
– osvetljenost pod svetilkami dosega celo 360 lx, kar je absurdno velika vrednost. Med svetilkami najmanj 60 lx. Priporočene vrednosti so presežene najmanj za 10 krat.

Letna poraba električne energije in stroški:
– poraba elektrike 4200 ur x 2,9 kW = 12180 kWh,
– strošek za porabo elektrike 12180 kWh x 0,10 Eur = 1218 Eur,
– emisije toplogrednih plinov: cca 6000 kg letno.


Pogled na kompleks IMP Inštitut klima iz 200 m oddaljenega stanovanjskega naselja. Kljub uporabi popolnoma zasenčenih svetilk je prisotna izdatna emisija svetlobe v okolje preko odboja od tal in sten stavbe (vidno na posnetku). Dodaten problem je tudi izvedba razsvetljave v beli barvi, ki je zaradi intenzivnejšega sipanja za okolje in ljudi (bližina stanovanj – motnje cirkadialnega ritma) bolj škodljiva od rumene. Posneto 8. februarja 2008 ob 0h29.


Svetilka PRISMA je popolnoma zasenčena in glede konstrukcije skladna z uredbo 4162. Vendar pa so svetilke opremljene s premočnimi sijalkami in postavljene preveč na gosto. Izmerjene vrednosti osvetljenosti tal zato daleč presegajo normative in vse razumne meje.

Podobna situacija je tudi v Hidria Inštitut za avtomobilsko industrijo v Tolminu, kjer je nameščenih 18 enakih svetilk kot v Godoviču. Osvetljenost pod svetilkami pa dosega 260 lx, kar je prav tako absurdno velika vrednost.