Seminar za učitelje o svetlovnem onasnaževanju in vplivu na bioderviziteto

Seminar za učitelje o svetlovnem onasnaževanju in vplivu na bioderviziteto

V okviru evropskega projekta Life+ Življenje ponoči vabimo osnovnošolske učiteljice in učitelje biologije, naravoslovja in fizike na seminar o svetlobnem onesnaževanju okolja. Rok za prijavo je 30.3.2012.

Več informacij dobite tukaj.