Izobraževanje za učitelje in profesorje o svetlobnem onasnaževanju

Izobraževanje za učitelje in profesorje o svetlobnem onasnaževanju

V okviru evropskega projekta Life+ Življenje ponoči osnovnošolske učiteljice in učitelje naravoslovja, biologije in fizike ter srednješolske profesorice in profesorje biologije in fizike vabimo na strokovno delavnico z naslovom “Zakaj mora noč ohraniti svojo moč?”, na kateri boste spoznali problematiko svetlobnega onesnaženja. Poudarek bo na vplivu prekomernega umetnega osvetljevanja na človeka in živali ter možnostih vpletanja teh vsebin v pouk naravoslovnih predmetov.