Republika Slovenija

Republika Slovenija

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Številka: 354-01-46/97
Datum: 12. 5. 1997
Državni zbor
Republike Slovenije
Šubičeva 4
1000 Ljubljana

Zadeva: Odgovor na poslansko vprašanje g. Sama Bevka, poslanca Državnega zbora RS, o sprejetju uredbe o zmanjšanju in nadzoru svetlobnega onesnaževanja.

Svetlobno onesnaženje je v nekaterih državah urejeno predvsem na območjih, kjer se je zaradi naraščanja urbanizacije nenadzorovano povečala emisija umetne svetlobe, kar je resno ogrozilo nekatere dejavnosti, kot so naprimer astronomska opazovanja. Predpisi, ki urejajo način uporabe svetil v nočnem času, so običajno vezani na prisotnost astronomskih observatorijev na vplivnem območju urbaniziranih predelov. Tudi iz podatkov o posledicah neprimerne rabe svetil v Sloveniji je možno razbrati, da je obratovanje observatorija na Črnem Vrhu ogroženo, zato Ministrstvo za okolje in prostor sprejema pobudo o pripravi ustreznega predpisa, katerega izvajanje bo omogočilo manj moteča astronomska opazovanja na Črnem Vrhu.
mag. Radovan Tavzes
Državni sekretar