Programski paketi za načrtovanje razsvetljave

Programski paketi za načrtovanje razsvetljave

EASY Light – Save the Sky ver. 3.0

EASY Light – Save the Sky je programski paket za načrtovanje razsvetljave, namenjen ekspertom pa tudi začetnikom. Namen paketa je optimizacija načrtovanja cestne razsvetljave. Ob upoštevanju tehničnih in varnostnih normativov nam programski paket omogoča zlasti naslednje:

  • optimizacija razdalj med svetilkami (razdalja med drogovi/višina)
  • optimizacija inštalirane moči na določeni cestni površini
  • optimizacija osvetljenosti
  • izbor ekoloških svetilk, ki ne oddajajo svetlobe v nebo

Programski paket upošteva predpise, ki jih je za zmanjšanje svetlobnega onesnaženja sprejela italijanska pokrajina Lombardija. Poleg tega upošteva tudi italijansko normo UNI 10439 iz julija 2001 in priporočilo CIE 30. Pri testiranju paketa Save the Sky so rezultate primerjali z nekaterimi najbolj znanimi paketi za načrtovanje razsvetljave, kot so npr. Relux 3.0, ewoEXCALC 1.01.03 in Lite Star 4.1 in 5.0. Ugotovili so, da program Save the Sky le minimalno odstopa od navedenih programov.

Download EASYLight – Save the Sky ver. 4.0