Članek na temo o dragih naložbah v javno razsvetljavo

Članek na temo o dragih naložbah v javno razsvetljavo

V prilogi častnika Finance (P&P, Okolje in energija, februar 2013, št. 2), z dne 18.2.2013, smo razkrivali neracionalne in domnevo koruptivne posle na področju javne razsvetljave.

Beri članek: »Kdo služi z zamenjavo svetilk?«