Protestno pismo TR3

Protestno pismo TR3

Posredujem vam pismo, ki sem ga poslala na Ministrstvo za okolje in prostor. Vesela sem, da ste se angažirali za delovanje v pravo smer, pravijo, da tudi kaplja vode izdolbe tolmun.

Zadeva: svetlobno onesnaževanje okolja, Ljubljana – Opozorilo

Po sprejetju vladne odredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, sem opazila zamenjavo bučk razsvetljave na Bratovševi ploščadi. Lepo. Ne razumem pa, kako ste v istem obdobju, konec lanskega leta, dovolili postaviti in zagnati novo svetlobno reklamo na stolpnici CD, Trg republike. Le-ta zagotovo presega dovoljene mejne vrednosti! Njeno žarčenje je strahovita svetlobna polucija, obenem je velik porabnik predragocene energije in ne nazadnje izredno moteče deluje na psiho-fizično počutje mestnih prebivalcev.

Stanujem v 4. nadstropju bloka na Bratovševi ploščadi s pogledom na mesto, kar pomeni, da sem vsaj 4 kilometre oddaljena od izvora umetne svetlobe. Svetlobni bliski reklame v alternaciji z močnim svetlobnim žarenjem nebo nad Ljubljano izredno onesnažujejo in posledično vplivajo na zdravje. Če se že vedno ne da izogniti hrupu in smradu, se zagotovo lahko prepreči nepotrebno svetlobno onesnaževanje.

Lepo bi bilo, če bi bila Slovenija v času njenega predsedovanja vzor, ne samo v leporečju, ampak bi tudi dejansko izvajala to, o čemer govori.

V upanju, da se bo navedeno svetlobno reklamno telo odstranilo, vam želim uspešno delovanje v prid čistejšemu okolju.

Milanka Lange Lipovec
Bratovševa ploščad 21, Ljubljana

Ljubljana, 25. januar 2008