Pri nas je razmeroma pogosta montaža svetlobni teles pod koti 10-30o nad horizontom, ki je posledica zmotnega prepričanja, da bodo tla pod svetilko bolje osvetljena. V resnici dosežemo le to, da oddaja svetilka več svetlobe v vodoravni smeri in navzgor v nebo. Prvo povzroča bleščanje, drugo pa nepotrebno osvetljevanje neba in izgubo energije. Kvalitetno osvetljenost tal ob minimalnem onesnaževanju dosežemo le z uporabo zasenčenih svetilk, ki morajo biti postavljene vodoravno (vzporedno) s horizontom.


Napačno montirane zasenčene svetilke


Napačno postavljen reflektor z asimetričnim snopom (levo) in napačno montirane svetilke (desno)


CX svetilke montirane pod kotom na bencinskem servisu v Vojniku