Dokumenti Iniciative za ureditev problematike zunanje razsvetljave in društva Temno nebo Slovenije

Prezentacije
Strokovni članki
Analize, predlogi
Javne predstavitve

Literatura po strokovnih področjih

Splošno
Meje razsvetljave v kontekstu okoljske etike
Načrtovanje in urejanje prostora
Vplivi na ekosisteme
Vplivi na zdravje ljudi
Svetlobno onesnaževanje neba
Poraba energije
Poraba javnih sredstev
Ostalo

Regulativa

Priporočila
EU priporočila za zeleno javno naročanje (sporna zaradi sklicevanja na standard EN 13201!)
Poročilo Sveta Evrope (2010)
Standardi, navodila

Medijske objave

Spletne strani