Članki in publikacije

Članki in publikacije

Članki in publikacije
Articles and publications (with abstracts in English)

Bojana Ancelj
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
Svetlobna onesnaženost na širšem okolju Slovenskih Konjic
Diplomska naloga, 2011

Matej Slemnik
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
Svetlobna onesnaženost na območju Mežiške doline
Diplomska naloga, 2011

Mario Grdić
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
Geografska analiza svetlobnega onesnaževanja

Primerjalna analiza osvetljenosti križišč izven naselij v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji
Diplomska naloga, 2010

Erika Pogačnik
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
Svetlobno onesnaževanje v Triglavskem narodnem parku
Light Polution in Triglav National Park
Diplomska naloga, 2009

Nina Globovnik
Svetlobno onesnaževanje na širšem območju občine Slovenska Bistrica
Light Pollution in a Wide Region of Commune Slovenska Bistrica
Geografski obzornik, Letnik 55, številka 4, 2008

dr. Carl Steinitz
Reklamni panoji prekrivajo kulturno krajino
Intervju: dr. Carl Steinitz, krajinski arhitekt
Dnevnik – Objektiv / 05.01.2007 / stran: 6

Andrej Guštin
Izgubljene zvezde nad Slovenijo, GEA, maj 2006

Silva Marolt
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo, Oddelek za sanitarno inženirstvo
Škodljivi vplivi svetlobnega onesnaževanja na živa bitja
Harmful effects of light pollution on organisms
Diplomska naloga, 2006

Power Poin predstavitev

Herman Mikuž, Tomaž Zwitter
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani
Širjenje umetne svetlobe v atmosferi in vpliv na svetlobno onesnaženje nočnega neba s primeri iz Slovenije
The propagation of artificial light in the atmosphere and its influence on light pollution of the night sky. Examples from Slovenia

Andrej Mohar
Svetlobno onesnaženje, bleščanje in primerjalne meritve
Light pollution, glare and comparative measurements

Zbornik Svetlobno onesnaženje v katerem so številni strokovni članki s tega področja je izdal Državni zbor RS ob javni predstavitvi mnenj o svetlobnem onesnaževanju okolja 23. aprila 2001. Tiskano obliko zbornika lahko brezplačno naročite pri uredniku teh strani. Navoljo je tudi elektronska verzija zbornika.

Herman Mikuž
University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics
Črni Vrh Observatory
Activities Against the Light Pollution in Slovenia
proceedings of the conference “Light pollution and the protection of the night environment, Venice, May 3rd, 2002)

dr. Peter Legiša
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani
Svetlobno onesnaženje = zapravljanje energije
Light Pollution = Waste of Energy

dr. Tomaž Zwitter
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani
Tehnični vidiki zunanjega osvetljevanja
Technical aspects of outdoor lighting

dr. Jure Skvarč
Inštitut Jožef Stefan
Astronomski observatorij Črni Vrh
Meritve svetlobnega onesnaženja na Astronomskem observatoriju Črni Vrh

Herman Mikuž, Boris Arčon
Astronomski observatorij Črni Vrh
Elektro Primorska
Sanacija razsvetljave v okolici observatorija na Črnem Vrhu
Improvement of outdoor lighting in the vicinity of Črni Vrh Observatory

Herman Mikuž
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani
Svetlobno onesnaženje v Sloveniji
Light pollution in Slovenia